Usługi sanitarne

Przedsiębiorstwo Gaminex zajmując się od niemal 20 lat działalnością w zakresie wywozu nieczystości doskonale orientuje w potrzebach lokalnego rynku l z roku na rok umacnia swoją pozycję lidera na rynku lokalnym rozszerzając przy tym katalog świadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Naszą dewizą jest profesjonalizm, terminowość i satysfakcja klienta!

  Do oferowanych usług należą:

 • odbiór odpadów komunalnych
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • selektywna zbiórka odpadów
 • wywóz i zagospadarowanie gruzu i odpadów budowlanych
 • kompleksowa obsługa w zakresie oczyszczania
 • obsługa imprez masowych
 • sprzątanie posesji
 • likwidacja dzikich wysypisk
  W ramach usług sanitarnych oferujemy również dzierżawę pojemników:

 • gruzowniki
 • kontenery KP7
 • pojemniki:
  a) 1100 litrów
  b) 240 litrów
  c) 120 litrów
  d) 110 litrów