Kopalnia Kamionka III

Wydobycie i sprzedaż piasku

Przedsiębiorstwo GAMINEX od 2011 roku prowadzi działalność związaną z eksploatacją złóż i kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Kamionka III”.

Kopalnia położona jest 4 km na północ od miejscowości Kwidzyn, woj. pomorskie. Teren przylega do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej. 

Powierzchnia całkowita kopalni to ok 7,5 ha, natomiast zasoby geologiczne szacowane są na poziomie miliona ton. 

Kategoria rozpoznania C1, złoże niezawodnione, I grupa zmienności złóż. 

Firma dysponuje własnym taborem samochodowym umożliwiającym transport złoża.

Oferujemy sprzedaż piasku z własnej żwirowni KAMIONKA III

wraz z transportem

Dlaczego my? 

Firma GAMINEX oferuje na sprzedaż złoże kruszywa naturalnego:  piasek podsypkowy, kruszywo przydatne do budowy nasypów drogowych i budowlanych, utrzymania dróg oraz do zagęszczania.